HOME PRAVIDLA

KALENDÁŘ

BODOVÁNÍ REGISTRACE DOWNLOAD

FACEBOOK

   

NOVÉ RZ / NEW STAGE / 2021

 

 

Nejstarší série na českém pluginu je RBR-CUP a po mnoha letech se tento šampionát a jeho promotér Martin Bujáček rozhodl zapojit do tvorby nových rz pro tule hru! Plány byly hotové na konci října 2020 a začalo se dělat na dvou projektech zároveň! Obě rz jsou 100% placeny hlavním partnerem firmou Areál Palmira a nebudou se na ně jezdci skládat. Možnost přispět a získat tratě dřív bude umožněna všem, k tomu více informací o kousek níž. Jaké nové rz tedy budou?

The oldest series on the Czech plugin is RBR-CUP and after many years, this championship and its promoter Martin Bujáček decided to get involved in creating new stage for this game! The plans were completed at the end of October 2020 and work began on two projects at the same time! Both races are 100% paid by the main partner, Areál Palmira, and the riders will not be able to take part in them. The opportunity to contribute and get the tracks sooner will be given to everyone, to do more information a little lower. So what new stage will they be?

 

RZ BISKUPICE (Barum Czech Rally Zlín, verze 2004)  7,6 Km

Legendární rz z Barum Rally bude pro české RBR doslova revolucí! Poprvé se česká rz tvoří podle přesného terénu metodou LaserScan přimo z map zeměměřičského úřadu, které byly pro tyto účely zakoupeny. Pro tvorbu tuhle Rz byl vybrán tým kolem Jana Kadeřábka. Tahle 7,6 km dlouhá rz s hlavním diváckým místem na bývalém polním letišti bude ozdobou RBR! V plánu je jak opačný směr RZ tak Super Speciální RZ jen na Biskupickém letišti.

Plán kompletního dokončení během února 2021. První beta test od 1.1.2021

Complete completion plan during February 2021. First beta test from 1.1.2021

The legendary stage from the Barum Rally will literally be a revolution for czech RBR! For the first time, czech stage is formed according to the exact terrain using the LaserScan method directly from the maps of the surveying office, which were purchased for this purpose. A team around Jan Kadeřábek was chosen to create this SS. This 7.6 km long stage with the main spectator seat at the former field airport will be an ornament of the RBR! The plan is both the opposite direction of SS and Super Special SS only at Biskupice Airport.

 

RZ OLŠAVA (RallyShow Uherský Brod, verze 2010 + 2011)  1,95 Km

Druhým projektem je krátká městská rz z RallyShow v Uherském Brodě a to RZ Olšava, která se jela ve dvou verzích v letech 2010 a 2011, zpracovány budou obě verze. Jedna se o polookruhovou zkoušku s výjezdem do cílem kolem řeky Olšavy kde bude i část zkoušky na šotolině. Tento projekt dostal na starost Myra a bude se dělat klasickou cestou jako většina rz doposud. Plán dokončení je během jara 2021.

The second project is a short city SS from RallyShow in Uherský Brod, namely SS Olšava, which was run in two versions in 2010 and 2011, both versions will be processed. It is a semi-circuit test with an exit to the finish line around the Olšava river where there will be part of the test on gravel. This project was put in charge of Myra and will be done in the classic way like most stage so far. The completion plan is during the spring of 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TOPlist

MartinB